IT2Net
Strona glowna Uslugi Oprogramowanie Kontakt

Strona główna

Sieć komputerowa Instytutu Telkomunikacji PW

Sieć komputerowa IT obejmuje serwery główne SMTP, POP3, DNS i WWW oraz cztery sieci zakładowe. Każdy pracownik i doktorant IT może posiadać konto na serwerze instutowym. Sieci zakładowe oraz laboratoryjne utrzymywane s± przez administratorów zakładowych.

Obecnie usługi główne utrzymywane s± na serwerach cygnus i optimus. IT2Net jest elementem sieci ogólno-wydziałowej.

IT2Net oferuje również dostęp radiowo-satelitarny w ramach projektu europejskiego TWISTER (FP6).


Terminal SSH

Użytkownicy kont na serwerze cygnus.tele.pw.edu.pl mog± skorzystać ze zdalnego dostępu przez terminal SSH. Żeby uruchomić terminal kliknij tutaj...


Sieć wydziałowa

Aktualny stan sieci wydziałowej można sprawdzić pod adresem: http://www.elka.pw.edu.pl/net/ping.shtml. Każdy pracownik i doktorant wydziału posiada konto serwerze elektron.

.
:::::::::::::::::::::::: Więcej informacji pod adresesm: admin@tele.pw.edu.pl :::: IT2Net © 2005 All Rights Reserved.
template designed by templateHunter.com