Instytut Telekomunikacji PW | Kontakt

Semestr zimowy 2018

prowadzący: prof. nzw. dr hab. P. Dymarski

Wykład odbywa się w poniedziałek w godzinach 16:00-18:00, sala 118 (AL)

Wykładowcy:
P. Dymarski  - " Wprowadzenie"
A. Janicki - "Kodowanie źródeł - sygnały audio"
M. Golański - "Kodowanie źródeł - sygnały video"
S. Kula - "Media transmisyjne"
K. Włostowski - "Sygnały cyfrowe naturalne i zmodulowane",  "Korekcja sygnałów"
P. Dymarski - "Odbiór sygnałów"
Ewa Obarska - "Kodowanie nadmiarowe"
 
Streszczenie
Przedmiot stanowi wprowadzenie do transmisji sygnałów cyfrowych. Kolejno omawiane są poszczególne części składowe (bloki) systemu transmisji cyfrowej, m.in. kodowanie źródłowe, kodowanie nadmiarowe, modulacja, media transmisyjne, korekcja sygnałów oraz synchronizacji.
 
Treść wykładów (pliki w formacie pdf)
Wykład 1 -          Wprowadzenie (informacje organizacyjne, tematyka wykładów
Wykład 2 -           Kodowanie źródeł - sygnały audio 
Wykład 3 -           Kodowanie źródeł - sygnały video
Wykład 4 -           Media transmisyjne 
Wykłady 5,6,7 -   Sygnały cyfrowe naturalne i zmodulowane
Wykład 8 -           Sygnały cyfrowe - Spread Spectrum
Wykłady 9,10 -    Odbiór optymalny,
                             Odbiorniki optymalne i suboptymalne,
                             Maksymalna szybkość transmisji i modulacji w kanale z szumem,
Wykład 11 -         Korekcja sygnałów
Wykłady 12,13 -  Kodowanie nadmiarowe
Zakres egzamninu
                            Egzamin_tematy
Literatura
A. Dąbrowski, P. Dymarski (red.) Podstawy transmisji cyfrowej, Oficyna Wydawnicza PW, 2014.
S.Haykin "Systemy telekomunikacyjne", WKiŁ, 1998.