Instytut Telekomunikacji PW | Kontakt

Lato  2014

Wykład odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach 16:00-18:00, aula 133

Wykładowcy:
A. Dabrowski
A. Janicki - "Kodowanie źródeł - sygnały audio"
M. Golański - "Kodowanie źródeł - sygnały video"
S. Kula - "Media transmisyjne"
K. Włostowski - "Sygnały cyfrowe naturalne i zmodulowane"
P.Dymarski - "Odbiór sygnałów"
Ewa Obarska - "Kodowanie nadmiarowe"
 
Streszczenie
Przedmiot stanowi wprowadzenie do transmisji sygnałów cyfrowych. Kolejno omawiane są poszczególne części składowe (bloki) systemu transmisji cyfrowej, m.in. kodowanie źródłowe, kodowanie nadmiarowe, modulacja, media transmisyjne, korekcja sygnałów. Zagadnienia omawiane na wykładach są ilustrowane ćwiczeniami laboratoryjnymi.
 
Treść wykładów (prezentacje PowerPoint)
Wykład 1 - Wprowadzenie (informacje organizacyjne, terminy wykładów i laboratoriów, spis treści
Wykład 2 - Kodowanie źródeł - sygnały audio 
Wykład 3 - Kodowanie źródeł - sygnały video
                  (Instrukcja do laboratorium )
Wykład 4 - Media transmisyjne 
Wykłady 5,6,7 - Sygnały cyfrowe naturalne i zmodulowane
                         (Instrukcja do laboratorium)
Wykład 8 - Sygnały cyfrowe - Spread Spectrum
Wykłady 9,10 - Odbiór optymalny,
                         Odbiorniki optymalne i suboptymalne,
                         Maksymalna szybkość transmisji i modulacji w kanale z szumem,
                        (Instrukcja do laboratorium
Wykład 11 - Korekcja sygnałów
Wykłady 12,13 - Kodowanie nadmiarowe
Wykład 14 - Synchronizacja
Literatura
A. Dąbrowski, P. Dymarski (red.) Podstawy transmisji cyfrowej, Oficyna Wydawnicza PW, 2014.
S.Haykin "Systemy telekomunikacyjne", WKiŁ, 1998.