Instytut Telekomunikacji PW | Kontakt

Semestr zimowy 2021/2022

koordynator przedmiotu: prof. nzw. dr hab. P. Dymarski   (e-mail: dymarski@tele.pw.edu.pl  )

Wykładowcy:
P. Dymarski  - " Wprowadzenie"         
e-mail: dymarski@tele.pw.edu.pl 
A. Janicki - "Kodowanie źródeł - sygnały audio"
 e-mail:  A.Janicki@tele.pw.edu.pl
M. Golański - "Kodowanie źródeł - sygnały video"  
e-mail: m.golanski@tele.pw.edu.pl
S. Kula - "Media transmisyjne" 
 e-mail: s.kula@tele.pw.edu.pl
K. Włostowski - "Sygnały cyfrowe naturalne i zmodulowane", "Transmisja z widmem rozproszonym" 
e-mail:  K.Wlostowski@tele.pw.edu.pl
P. Dymarski - "Odbiór sygnałów",  "Korekcja sygnałów"  
e-mail: dymarski@tele.pw.edu.pl
Ewa Obarska - "Kodowanie nadmiarowe" 
e-mail:  E.Obarska@tele.pw.edu.pl
 
Streszczenie
Przedmiot stanowi wprowadzenie do transmisji sygnałów cyfrowych. Kolejno omawiane są poszczególne części składowe (bloki) systemu transmisji cyfrowej, m.in. kodowanie źródłowe, kodowanie nadmiarowe, modulacja, media transmisyjne, korekcja sygnałów oraz synchronizacji.
 
Treść wykładów (pliki w formacie pdf)
                                  Informacje organizacyjne (pdf)
Wykład 1 -           Wprowadzenie (pdf) (tematyka wykładów)  
Wykład 2 -           Kodowanie źródeł - sygnały audio (pdf)  
Wykład 3 -           Kodowanie źródeł - sygnały video (pdf)
Wykład 4 -           Media transmisyjne (pdf) 
Wykłady 5,6,7 -   Sygnały cyfrowe naturalne i zmodulowane (pdf) 
\Wykład 8 -           Sygnały cyfrowe - transmisja z widmem rozproszonym(pdf)
Wykłady 9,10 -    Odbiór optymalny (pdf)Odbiorniki optymalne i suboptymalne (pdf),
                             Maksymalna szybkość transmisji i modulacji w kanale z szumem  (pdf)
                                             do pobrania pliki video:  odbiór_cz.1 (mp4)   i   odbiór_cz.2 (mp4)    
Wykład 11 -         Korekcja sygnałów (pdf)
Wykłady 12,13 -  Kodowanie nadmiarowe (pdf)
                                            Kody blokowe (pdf)
                                  Kody splotowe (pdf)
Zakres egzaminu
                                 Tematy egzaminacyjne
                   Przykłady  pytań egzaminacyjnych
                       Przykładowe  zadania  z odpowiedziami
                  
  • Literatura
  • A. Dąbrowski, P. Dymarski (red.) Podstawy transmisji cyfrowej, Oficyna Wydawnicza PW, 2014.
  • S.Haykin "Systemy telekomunikacyjne", WKiŁ, 1998.