http://zst.tele.pw.edu.pl

 

 

LCPS

LABORATORIUM CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

( ZIMA 2020/2021 )

 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT :

                            dr hab. inż. G. Stępniak (p.587)

KIEROWNIK LABORATORIUM :

                            dr hab. inż. G. Stępniak (p.587)

 

 

LABORATORIUM :

PONIEDZIAŁEK :

16 - 20 (S504)

                   

 

 

 

 

 


 

LABORATORIUM

 

ZAPISY :

 

 

LABORATORIUM POSIADA 9 STANOWISK (PO DWIE OSOBY PRZY JEDNYM STANOWISKU).

STUDENCI PROSZENI SĄ O WPISYWANIE SIĘ NA LISTĘ W ZESPOŁACH 2-OSOBOWYCH

LISTA WYWIESZONA PRZED P502. PIERWSZEŃSTWO MAJĄ OSOBY BĘDĄCE Z DANEJ GRUPY.

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym - kanał MS Teams.


TEMATY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH :

 

 

CW1:

„Próbkowanie i kwantyzacja sygnałów ciągłych” - T. Czarnecki (p.586)

CW2:

„Właściwości dyskretnej transformaty Fouriera (DFT)" - G. Stępniak (p.587)

CW3:

„Szacowanie widm sygnałów ciągłych za pomocą DFT" - G. Stępniak (p.587)

CW4:

„Właściwości liniowych filtrów cyfrowych” - T. Czarnecki (p.586)

CW5:

„Projektowanie filtrów cyfrowych” - T. Czarnecki (p.586)

CW6:

„Operacja splotu” - G. Stępniak (p.587)

 

MATERIAŁY :

CW1:

Instrukcja;

Polecana książka S. Haykin „Systemy telekomunikacyjne”, WKiŁ 2000, zagadnienia próbkowania i kwantyzacji;

CW2:

Instrukcja

CW3:

Instrukcja

CW4:

Instrukcja

CW5:

Instrukcja

CW6:

Instrukcja

 

PUNKTACJA:

Ocena z przedmiotu określana jest na podstawie sumy punktów z poszczególnych ćwiczeń, ocenianych w skali 0-5 punktów. Na ćwiczeniach odbywają się wejściówki oceniane w skali 0-1 punkt. Niezaliczenie wejściówki skutkuje oceną 0 z danego ćwiczenia. Protokół z laboratorium oceniany jest w skali 0-4 punkty. Całkowita liczba punktów wynosi 30.

 

Skala ocen:

Punkty

Ocena

15 - 17.5

3.0

18 - 20.5

3.5

21 - 23.5

4.0

24 - 26.5

4.5

27 - 30

5.0


PLAN ZAJĘĆ :

 

 

 

 

Ćwiczenie

Poniedziałek N

godz. 16.15-20

STS – 102

 

Poniedziałek P

godz. 16.15-20

TZT – 202

 

Wtorek N

godz. 16.15-20

STS – 101

 

Wtorek P

godz. 16.15-20

TZT – 201

 

1

2020.10.19

2020.10.19

2020.10.20

2020.10.20

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

D

D

D

D

D

 

 

 

D - Termin dodatkowy przysługuje osobom, które z przyczyn losowych (choroba) nie mogły uczestniczyć w zajęciach. Termin ten musi być uzgodniony wcześniej z kierownikiem laboratorium i prowadzącym dane ćwiczenie.

 

.

WYNIKI