http://zst.tele.pw.edu.pl

 

 

SYMSE

SYGNAŁY, MODULACJA I SYSTEMY

( ZIMA 2019/2020 )

 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT :

                            prof. dr hab. inż. A. Jakubiak   (p.514)

KIEROWNIK LABORATORIUM :

                            dr inż. T. Czarnecki   (p.586)

                        

 

WYKŁAD :

WTOREK :

 16 - 18 (131)

ĆWICZENIA :

ŚRODA :

 10 - 12 (S117)  3T1/3T2

 

PIĄTEK :

 10 - 12 (S17)    3T3/3T4

                          

 

 

LABORATORIUM :

PIĄTEK :

 14 - 17 (S502)  3T1

                   

PIĄTEK :

   9 - 12 (S502)  3T2

 

PIĄTEK :

 17 - 20 (S502)  3T3

 

WTOREK :

   9 - 12 (S502)  3T4

 

 

 


 

LABORATORIUM

 

ZAPISY :

 

 

LABORATORIUM POSIADA 9 STANOWISK (PO DWIE OSOBY PRZY JEDNYM STANOWISKU).

STUDENCI PROSZENI SĄ O WPISYWANIE SIĘ NA LISTĘ W ZESPOŁACH 2-OSOBOWYCH

LISTA WYWIESZONA PRZED P.506. PIERWSZEŃSTWO MAJĄ OSOBY BĘDĄCE Z DANEJ GRUPY.

 

3T1

PIĄTEK GODZ. 14-17

3T2

PIĄTEK GODZ. 9-12

N

P

N

P

 

3T3

PIĄTEK GODZ. 17-20

3T4

WTOREK GODZ. 9-12

N

P

N

P

 


TEMATY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH :

 

 

CW1 : „REPREZENTACJE ORTOGONALNE SYGNAŁÓW” - T. Czarnecki  (p.586)

[ INSTRUKCJA ]

CW2 : „ANALIZA WIDMOWA SYGNAŁÓW” - K. Perlicki  (p.505)                    

[ INSTRUKCJA ]

CW3 : „UKŁADY LINIOWE” - T. Czarnecki  (p.586)

[ INSTRUKCJA ]

CW4 : „PRÓBKOWANIE SYGNAŁÓW” - T. Czarnecki  (p.586)                                 

[ INSTRUKCJA ]

CW5 : „SYMULACJE SYGNAŁU LOSOWEGO” - K. Perlicki  (p.505)                        

[ INSTRUKCJA ]


PLAN ZAJĘĆ :

 

 

 

 

NR CW.

PIĄTEK 14-17

3T1

PIĄTEK 9-12

3T2

PIĄTEK 17-20

3T3

WTOREK 9-12

3T4

P

N

P

N

P

N

P

N

1

25.10.2019

 

25.10.2019

 

25.10.2019

 

22.10.2019

 

1

 

18.10.2019

 

18.10.2019

 

18.10.2019

 

15.10.2019

2

08.11.2019

 

08.11.2019

 

08.11.2019

 

05.11.2019

 

2

 

15.11.2019

 

15.11.2019

 

15.11.2019

 

29.10.2019

3

22.11.2019

 

22.11.2019

 

22.11.2019

 

19.11.2019

 

3

 

29.11.2019

 

29.11.2019

 

29.11.2019

 

12.11.2019

4

06.12.2019

 

06.12.2019

 

06.12.2019

 

03.12.2019

 

4

 

13.12.2019

 

13.12.2019

 

13.12.2019

 

26.11.2019

5

20.12.2019

 

20.12.2019

 

20.12.2019

 

17.12.2019

 

5

 

10.01.2020

 

10.01.2020

 

10.01.2020

 

10.12.2019

D

 

 

 

 

. 

    D - Termin dodatkowy(do uzgodnienia z prowadzącym ćwiczenie!)                                                                                                                                                                                                                                              .

   

     WYNIKI