Teaching activities


I am looking for self-motivated PhD students interested in cybersecurity. If you are one please send me an email (see Contact section).

Current and PastAcademic Societies

Information Security Academic Society (Koło Naukowe Bezpieczeństwa Informacyjnego) - founder and supervisor (from 2012)


Supervision of B.Sc., M.Sc. and Ph.D. theses


Requirements for potential B.Sc, M.Sc and Ph.D candidates

 • Creativity and enthusiasm
 • Devotion for research work and ability to work in a team
 • Good reading and writting English language skills
 • Thesis results may be required to take form of the scientific paper
 • Thesis results may be required to be presented by the student on the scientific conferences

Current PhD students

 1. Piotr Białczak, M.Sc.
 2. Marcin Gregorczyk, M.Sc.
 3. Paweł Łąka, M.Sc.
 4. Krzysztof Opasiak, M.Sc.
 5. Grzegorz Siewruk, M.Sc.
 6. Sławomir Krawczyk, M.Sc.

Current MSc/BSc students at WUT, Poland

 1. J. Olszak: TBA (BSc Thesis)
 2. J. Barszcz: TBA (BSc Thesis)
 3. M. Gryka: TBA (BSc Thesis)
 4. J. Jabłoński: TBA (BSc Thesis)
 5. M. Skowron: TBA (MSc Thesis)
 6. P. Chmielewski: TBA (MSc Thesis)
 7. P. Kozbiał: TBA (BSc Thesis)
 8. J. Krasowski: TBA (MSc Thesis)
 9. W. Precikowski: TBA (BSc Thesis)
 10. D. Rękawek (BSc Thesis)
 11. G. Pałdyna: TBA (MSc Thesis)

Current MSc/BSc students at FernUniversitaet, Germany

 1. J. Saenger: Privay Enhancing Technologies (MSc Thesis)

Defended theses (at FernUniversitaet, Germany)

 1. D. Geisler: Using covert channels as a green networking technique (MSc Thesis), Hagen, Germany, November 2017
 2. S. Schmidt: A New Data-Hiding Approach for Silence Suppression-Enabled IP Telephony (MSc Thesis), Hagen, Germany, November 2016
 3. F. Riehm: QoS-aware Network Covert Channels Normalization (MSc Thesis), Hagen, Germany, December 2016
 4. F. Lehner: Inter-protocol steganography using RTP/RTCP protocols and its detection (MSc Thesis), Hagen, Germany, December 2016

Defended MSc theses (at WUT)

 1. M. Kowalski: Ataki odmowy usługi w sieciach operatorskich oraz sposoby im przeciwdziałania / Denial of Service in telecommunication networks - attacks and mitigation, IT PW, Warszawa 2018
 2. M. Smoleń: Mechanizmy ochrony przed fałszywymi aplikacjami na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android / Defence mechanisms against fake applications on mobile devices with Android operating system, IT PW, Warszawa 2018
 3. T. Iwaszko: Analiza zabezpieczeń rozwiązań REST i SOAP oraz ich wpływ na wydajnosc usług sieciowych / Analysis of the security solutions for REST and SOAP and their impact on the performance of web services, IT PW, Warszawa 2018
 4. D. Hermanowski: Szacowanie ryzyka ataków na podstawie grafu ataków z uwzględnieniem informacji z systemów IDS/SIEM / Attack graph based risk assessment for situational awareness, II PW, Warszawa 2017
 5. M. Karwowski: Sposoby przeciwdziałania atakom rekonesansowym na przykładzie publicznego skanera Shodan / Reconnaissance attacks prevenstion on the example of Shodan, IT PW, Warszawa 2017
 6. K. Powójski: Ukryte kanały w IPv6 - badanie i analiza w rzeczywistych warunkach sieciowych / Covert channels in IPv6 - research and analysis in real-life networks, IT PW, Warszawa 2017
 7. M. Skwarek: Rekonesans DNS na podstawie analizy zawartosci zapytań AXFR / DNS reconnaisance based on content of AXFR queries analysis, IT PW, Warszawa 2017
 8. J. Grązka: Wyszukiwanie pełnotekstowe - analiza porównawcza silników wyszukiwania i systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2017
 9. R. Kulesza: Ukrywanie informacji w telefonii IP poprzez wykorzystanie okresów ciszy w rozmowie / Information hiding using silence periods in IP telephony conversations (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 10. K. Borowska: Ataki rekonensansowe z wykorzystaniem publicznie dostępnych narzędzi na przykładzie wyszukiwarek Google i Shodan / Reconnaissance attacks using publicly available tools on Google Search Engine and Shodan examples (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 11. P. Jurczyk: Sposoby minimalizowania oddziaływania strat pakietów na transmisje strumieniowe w sieciach IP (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 12. B. Lipiński: Ukrywanie informacji w ruchu sieciowym Skype: optymalizacja metody steganograficznej wraz z implementacją na platformie mobilnej Android / Skype steganography on Android mobile platform (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 13. M. Karas: Steganografia w transmisji wideo usługi Skype / Steganography in video Skype transmissions (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2014
 14. P. Białczak: Multipleksacja kanału ukrytego jako sposób niejawnej transmisji grupowej (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2014
 15. P. Kopiczko: Steganografia w sieci BitTorrent (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 16. M. Gregorczyk: Analiza niewykrywalnosci oraz opóznień metody steganograficznej TranSteg (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 17. B. Jankowski: Analiza wykrywalnosci wybranych metod steganografii sieciowej (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 18. S. Słoma: Protokoły wymiany klucza kryptograficznego dla protokołu SRTP (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 19. W. Frączek: Steganografia sieciowa: Sposoby głębokiego ukrywania (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 20. P. Bienias: Zastosowanie protokołu OSPFv3 w sieciach MANET (MSc Thesis), IT PW, Warszawa 2009

Defended BSc theses (at WUT)

 1. J. Krasowski: Analiza rozwiązań mitygacji aplikacyjnych ataków (D)DoS / Analysis of application (D)DoS attacks mitigation solutions (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2018
 2. A. Krupski: Normalizacja ruchu sieciowego telefonii IP w celu przeciwdziałania technikom steganografii / Normalization of IP telephony network traffic to prevent steganography techniques utilization (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2017
 3. M. Skowron: Analiza bezpieczeństwa w Internecie Rzeczy na przykładzie systemu inteligentnego domu / Internet of Things security analysis based on smart home systems example (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 4. M. Smoleń: Sposoby zabezpieczeń przed fałszywymi aplikacjami na urządzeniach mobilnych z systemem Android / Protection methods against fake applications on Android-based mobile devices (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 5. K. Powójski: Bezpieczeństwo płatniczych kart zblizeniowych / Security of proximity payment solutions (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 6. M. Skwarek: Analiza charakterystyki cyberzagrozeń wykorzystujacych protokół DNS / Cyber threats analysis based on DNS traffic (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2016
 7. M. Podolski: Ukryte kanały w usłudze Dropbox / Covert channels in Dropbox cloud storage (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 8. S. Pakieła: Steganografia w komunikatorach tekstowych / Steganography in chat applications (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2015
 9. B. Jakubczyk: Ocena skutecznosci mechanizmów zapewniających prywatnosc uzytkownika na smartfonach z systemem Android / Effectiveness analysis of mechanisms for ensuring users' privacy on Android smartphones (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2015
 10. M. Urbanski: Steganografia w urządzenia mobilnych oraz jej wykrywanie / Steganography in mobile devices and its detection (BSc Thesis), II PW, Warszawa, 2015
 11. M. Karwowski: Ocena skutecznosci mechanizmów zapewniania prywatno ci w sieci Internet / Internet users privacy preserving tools assessement (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 12. M. Krawczyk: Analiza sposobów ukrywania informacji w protokole Real Time Messaging Protocol / Steganography in RTMP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 13. R. Kulesza: Analiza porównawcza bezpieczeństwa usług VoIP i WebRTC / VoIP and WebRTC security (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 14. A. Grygoruk: Analiza metod detekcji i zapobiegania atakom (D)DoS / DDoS detection tools comparison (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 15. Ignacio Azagra Villares: Evaluation of steganographic cost for covert communication in IP networks (BSc Thesis), IT PW, Warszawa, 2014
 16. J. Grązka: Badanie jakosci transmisji telefonii IP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2014
 17. M. Algawam: Comparison of steganographic cost of chosen LACK implementations (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2013
 18. B. Lipiński: Steganografia w srodowisku chmury obliczeniowej (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2013
 19. M. Lipiński: Opracowanie cyklu laboratoriów bezpieczeństwa sieciowego (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 20. M. Karas: Steganografia w Skype (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2012
 21. P. Szaga: Steganografia w strumieniowaniu multimediów (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 22. P. Kopiczko: Analiza ruchu w sieci BitTorrent (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 23. P. Ozimkiewicz: System do pomiarów jakosci telefonii IP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 24. B. Jankowski: PadSteg - system steganograficzny oparty o protokół ARP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 25. M. Gregorczyk: IPGeoStat: narzędzie administratorskie z usługą geolokalizacji adresów IP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2011
 26. W. Frączek: Steganografia w protokole SCTP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2010
 27. P. Białczak: Steganografia w usłudze Google Suggest (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2010
 28. S. Słoma: Porówanie buforów odbiorczych dla telefonii internetowej (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2010
 29. M. Kulasza: Wirtualne laboratorium sieciowe (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2010
 30. M. Kreft: Porównanie sposobów zapewniania bezbłędnosci transmisji dla metody steganograficznej LACK (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2009
 31. A. Marcinkowski: Usługi alarmowe w telefonii IP (BSc Thesis), IT PW, Warszawa 2009

 


WM